Momenteel geen pupjes zie fokplannen voor pup info.